Uneto-vni

SEI-large

 

 

Er zit lucht in de leidingen en radiatoren.

Werkwijze voor het ontluchten van de cv-installatie:

  • Open alle radiatorkranen
  • Neem de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten ( de pomp staat dan stil).
  • Draai de ontluchting sleutel links om bij de  radiatoren, expansievat, het hoogste punt net zolang tot er water uit komt, draai hem dan weer dicht.

Als u alle ontluchtpunten hebt ontlucht controleer dan of de waterdruk nog hoog genoeg ≥ 1,7 Bar. Steek de stekker van de cv-ketel in het stopcontact.

Niet opgelost? Neem contact op met Allround van der Kroon