Uneto-vni

SEI-large

 

 

Om te bepalen of een CV- installatie veilig functioneert is het meten van de Rookgaasen noodzakelijk.
Wij meten o.a. Zuurstof ( O2),  Kooldioxide ( CO2) en Koolmonoxide ( CO) en het Rendement van Uw C.V. ketel

Hiernaast is het controleren van gasleidingen erg belangrijk.
Helaas vallen er nog steeds slachtoffers door slecht of niet onderhouden gasapparatuur. ( Koolmonoxide).
Bovendien stookt een goed afgestelde CV-ketel  zuiniger, veiliger en milieuvriendelijker. 

Veel gestelde vragen over C.V. ketels: