Uneto-vni

SEI-large

 

 

De waterdruk in de installatie mag niet lager zijn dan 1Bar ( CV valt dan in storing). Dit is af te lezen op de waterdrukmeter.

Bijvullen: Zet de pomp stil door de stroom uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te trekken. Koppel de vul slang aan de koudwaterkraan van de waterleiding. Houd het andere einde van de slang even hoog als de kraan en draai de kraan voorzichtig open. De slang vult zich met water en de lucht verdwijnt uit de slang. Sluit de kraan weer. Sluit vervolgens de slang aan op het vul punt van de installatie. Open de waterkraan en voorzichtig de kraan op de installatie. Sluit de kraan op de installatie als er voldoende druk is bereikt (1,8 Bar). Sluit de waterkraan en koppel de slang af. 

Stel de CV ketel weer in werking.

Mijn CV Installatie moet steeds weer bijgevuld worden

Mogelijk zit er een lekkage in de installatie of het expansievat functioneert niet goed.

Neem contact op met Allround van der Kroon