Uneto-vni

SEI-large

 

 

U bent alleen verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud
Bij de meeste verzekeraars moet U na een schoorsteenbrand kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd. 

Elke polis heeft verschillende voorwaarden op dit gebied.