Rook en stank kunnen, behalve door onvoldoende trek van het toestel of door lekkage, ook worden veroorzaakt door onvoldoende ventilatie van het vertrek tijdens het stoken.