Uneto-vni

SEI-large

 

 

  • verstopping rookkanaal: door bladeren, vogelnestje, instorten vertinning, roetopeenhoping
  • weersinvloeden: mistig of windstil weer, temperatuur buitenlucht
  • onvoldoende luchttoevoer: te weinig trek (onvolledige verbranding)
  • stoken van nat hout, dit zorgt ervoor dat de tempratuur van de vlammen te laag zijn.
  • valse trek: lekkage door scheuren of in tongen ( afscheiding tussen rook- en ventilatiekanaal) 
  • vochtigheid: v.h. rookkanaal door inregenen of condensatie.
  • afkoeling: is het rookkanaal niet te groot.                                                             
  • onjuiste hoogte : minimaal 3 meter.
  • onjuiste uitmonding,  ≥ 50cm boven het dakoppervlak . uitkomen in een drukgebied,  
  • te grote trek:  te lang of te nauwe schoorsteenkanaal (trekonderbreker)