Wat moet ik doen als ik gas  ruik. 

Als ik gas ruik, is er dan gevaar?

Aan gas wordt een specifieke, doordringende geur toegevoegd, zodat het al bij een klein lek te ruiken is. Gas kan gevaarlijk zijn als de hoeveelheid groot genoeg is, b.v.  als het zich ophoopt. 
Een lekkage in een besloten ruimte, zoals de kruipruimte, is daardoor veel gevaarlijker dan een lekkage in een open, goed geventileerde ruimte. Bovendien is gas zeer brandbaar en explosief.